SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
   Par mums      Projekti      ERAF Nr. 1.1.1.1./20/A/041

Projekta nosaukums: "Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās"
Projekta Vienošanās numurs: 1.1.1.1./20/A/041
Projekta konkurss: 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārta
Projekta īstenošanas periods: 01.04.2021. - 30.11.2023.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneris: SIA "Bio RE"
 
Projekta vispārējais mērķis ir veikt pētniecību, kas veicina Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķu sasniegšanu, cilvēkkapitāla attīstību zinātnē un tehnoloģijās un jaunu zināšanu radīšanu, lai uzlabotu konkurētspēju tautsaimniecībā. 
 
Projekta specifiskais mērķis ir samazināt saražoto notekūdens dūņu daudzumu, lai mazinātos atkritumu nonākšana vidē, samazinātos dūņu apsaimniekošanas un utilizācijas izmaksas un attīstītu aprites ekonomikas principus ar notekūdeni saistītajā nozarē. Lai sasniegtu mērķi, Projekta komanda ar nozares atbalstu izstrādās un demonstrēs tehnoloģijas divu sekundāro izejvielu – olbaltumvielu un ogļhidrātu ražošanai un atgūšanai no notekūdens dūņām. Demonstrējot tehnoloģiju potenciālu un radot papildu vērtības, piemēram, jaunu izejvielu izmantošana enerģijas ražošanā, atlikušo dūņu materiāla labāka kvalitāte un samazināts bioloģiskā piesārņojuma risks, mazāk smaku uzglabāšanas laikā un iekļaušanās pašreizējās pārvaldības stratēģijās, mēs izveidosim pārliecību par šādu pieeju izmantošanas potenciālu. Tas ļaus tuvināties aprites ekonomikas mērķu sasniegšanai un Parīzes nolīguma mērķiem cīņā pret klimata pārmaiņām.