SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
   Par mums      Projekti
SIA "Bio RE" īsteno pētniecības projektus sadarbībā ar dažādām institūcijām.
 
Īstenotie projekti:
1. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1./20/A/041 "Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās"
Projekta īstenošanas periods: 01.04.2021. - 30.11.2023. 
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Sīkāk par projektu: Šeit.
 
2. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1./18/A/075 "Videi draudzīga bezatlikuma tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas"
Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019. - 30.04.2022. 
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Sīkāk par projektu: Šeit.

3. LIFE+ projekts Nr. LIFE12 BIO/LV/001130 „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”.
Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. – 31.12.2017. 
Projekta vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
Projekta partneri:Latvijas Dabas fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA "Bio Re", Z/S „Skujas”, Siguldas novada dome, Ludzas novada pašvaldība
Sīkāk par projektu: Šeit.