SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
Iepirkums: "Zinātniski pētniecisko iekārtu noma"
Iepirkuma identifikācijas Nr.:BIORE-LIFE12-1
Iepirkuma izsludināšanas datums IUB: 05.09.2013. (link)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.09.2013. 
Iepirkuma nolikums: [pdf]
Iekārtu pārbaudes metodika: [pdf]
 
Cenu aptauja "Izmaksu efektivitātes novērtējums tehnoloģiskajiem risinājumiem biomasas izmantošanai GRASSSERVICE projektam (projekta A2 aktivitāte "Zālāju uzturēšanai pielietojamo pasākumu izvērtēšana")".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 06.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2015.
Tehniskā specifikācija: [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes reaktora četru korpusa elementu un Biogāzes reaktora korpusa bāzes procesa nodrošināšanai piegāde".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 03.02.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.02.2016.
Tehniskā specifikācija: [pdf] [Rasejums 1] [Rasejums 2]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes ražošanas pilotiekārtas tehniskā projekta izstrāde".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 04.04.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.04.2016.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Siltumizolācijas materiāli".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 15.08.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.08.2016.
Tehniskā specifikācija: [pdf]
 
Cenu aptauja "Biogāzes mikrokoģenerācijas iekārtas (micro CHP) piegāde".
Price Survey "The supply of biogas micro-cogeneration (micro CHP) equipment"
Cenu aptaujas uzsākšanas datums/date when price survey was issued: 07.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/deadline for the offer application: 06.01.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]
Technical Specification ENG: [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
Template for the offer ENG: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Nepārtrauktas darbības gāzu analīzes iekārtas iegāde ".
Price Survey "The purchase of the continuously working gas analyses equipment"
Cenu aptaujas uzsākšanas datums/date when price survey was issued: 09.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/deadline for the offer application: 06.01.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]
Technical Specification ENG: [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
Template for the offer ENG: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes ražošanas pilotiekārtas elementu iegāde".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 17.01.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.02.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]. Rasējumi: [zip].
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes pilotiekārtas sistēmu un elementu piegāde”".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 03.04.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]. Pielikums Nr.1. [pdf]. Rasējumi: [zip].
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes pilotiekārtas darbības nodrošināšana Ludzā un Siguldā".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 22.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.08.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]
 
Cenu aptauja "Biogāzes ražošanas pilotiekārtas automātiskās vadības sistēmas (AVS) darbības apkalpošana”".
Cenu aptaujas uzsākšanas datums: 23.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.08.2017.
Tehniskā specifikācija:  [pdf]
Piedāvājuma paraugs: [*.doc]